Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa Razem dla wszystkich

Omulew - Orzyc - Narew - Wkra - Pisa PDF Drukuj Email

Omulew - Orzyc - Narew - Wkra - Pisa

Rzeka Omulew jest prawobrzeżnym dopływem Narwi a swój początek czerpie z jeziora Omulew. Jezioro to jest jednym z najciekawszych jezior Pojezierza Olsztyńskiego o ciekawym kształcie litery H, na które składają się dwa akweny połączone ze sobą w partii środkowej wąską i wydłużoną cieśniną. Rzeka wypływając z jeziora ma niedostępne, bagniste brzegi i dopiero od wsi Kot nurt staje się bystry, woda przejrzysta pojawiają się głazy narzutowe. Omulew jest rzeką niezwykle urozmaiconą. Szlak przepływa Puszczę Napiwodzko-Ramucką i Puszczę Zieloną, gdzie przyroda zaskakuje pięknem i różnorodnością roślin przybrzeżnych. Szlak Omulwi jest oznakowany na całym swoim przebiegu.
KILOMETRAŻ:


0 km - Jabłonka
13,5 km - Kot - biwak
20 km - Dębowiec
37 km - Wesołowo - biwak
48 km - Wielbark
65 km - Krukowo
79 km - Długie - biwak
89 km - Brodowe Łąki - biwak
105 km - Przystań - biwak
112 km - Białobrzeg Bliższy
117 km - Kruki
122 km - koniec szlaku, ujście do rzeki Narew

 

Nasza strefa

O nas

Wspieramy inicjatywy społeczne w zakresie dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska, edukacji i rozwoju gospodarczego.

Galeria

Spływy kajakowe

Spływ kajakowy

Szlak rowerowy

Ścieżka dydaktyczna

Strefa ciszy i ...Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi