Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa Razem dla wszystkich

Omulew - Orzyc - Narew - Wkra - Pisa PDF Drukuj Email

Omulew - Orzyc - Narew - Wkra - Pisa

Rzeka Omulew jest prawobrzeżnym dopływem Narwi a swój początek czerpie z jeziora Omulew. Jezioro to jest jednym z najciekawszych jezior Pojezierza Olsztyńskiego o ciekawym kształcie litery H, na które składają się dwa akweny połączone ze sobą w partii środkowej wąską i wydłużoną cieśniną. Rzeka wypływając z jeziora ma niedostępne, bagniste brzegi i dopiero od wsi Kot nurt staje się bystry, woda przejrzysta pojawiają się głazy narzutowe. Omulew jest rzeką niezwykle urozmaiconą. Szlak przepływa Puszczę Napiwodzko-Ramucką i Puszczę Zieloną, gdzie przyroda zaskakuje pięknem i różnorodnością roślin przybrzeżnych. Szlak Omulwi jest oznakowany na całym swoim przebiegu.

Więcej…
 
Szlak kajakowy rzeki Omulew PDF Drukuj Email

Trasa szlaku: Jabłonka (jez. Omulew) - Kot - Dębowiec - Wesołowo - Wielbark

Opis:

Rzeka wypływa z jeziora Omulew we wschodniej jego części, jest prawym dopływem Narwi, ma 101 km długości i zlewnię o powierzchni 2052 km2. Na odcinku objętym opisem w większości płynie przez malownicze Lasy Napiwodzko-Ramuckie, często zwane puszczą W bezpośredniej okolicy rzeki rezerwat faunistyczny Małga. Przepływa przez krainę geograficzna o nazwie Równina Mazurska, która jest częścią Pojezierza Mazurskiego. Nad rzeka mieszka duża populacja bobrów. Ich działalność stwarza liczne przeszkody na trasie spływu powstające z dnia na dzień. Na odcinku 12 km rzeka została uregulowana. Spływ rzeką łatwy, uciążliwość zależy od działalności bobrów, poza dwoma przenoskami przez jazy innych utrudnień nie ma. Na całym biegu rzeka jest oznakowana pod kątem turystów kajakarzy.

Więcej…
 Nasza strefa

O nas

Wspieramy inicjatywy społeczne w zakresie dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska, edukacji i rozwoju gospodarczego.

Galeria

Spływy kajakowe

Spływ kajakowy

Szlak rowerowy

Ścieżka dydaktyczna

Strefa ciszy i ...Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi