Zapraszamy już w najbliższą sobotę do wspólnej zabawy. Zachęcamy do rywalizacji w konkursie kulinarnym "Dary lasu i jeziora na talerzu", w którym zmierzą się najlepsze gospodynie w gminie i inni.


Regulamin konkursu kulinarnego „Dary lasu i jeziora na talerzu”

1. Konkurs „Dary lasu i jeziora na talerzu” zostanie przeprowadzony 18.08.2018 podczas Festynu „Sierpniowe granie nad Omulewem” w świetlicy w Jabłonce

2. Cel konkursu : propagowanie najlepszych przepisów kulinarnych z produktów pochodzących za lasu i jeziora, które mogą stać się wizytówką i produktem lokalnym

3. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy oraz turyści.

4. W ramach konkursu ustala się 3 kategorie potraw
- Desery,
- Przetwory
- Potrawy różne

5. Oceny zgłoszonych potraw dokona 5-osobowa komisja konkursowa,

6. Kryteria oceny
- smak 1-5 pkt
- wygląd 1-5 pkt
- oryginalność potrawy 1-5 pkt

6. Komisja wyłoni w każdej kategorii laureatów I, II i III miejsca

7. Uczestniczy powinny zgłosić udział w konkursie do dnia 17.VIII 208 u opiekunki
świetlicy lub telefonicznie pod nr 606 222 174 (podać należy imię i nazwisko
wykonawcy, kategorię i nazwę potrawy)

8. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do podania przepisu do wiadomości
zainteresowanym

Organizatorzy