Po 19 latach, sołtys Piotr Ziemski podziękował mieszkańcom za współpracę.
Natomiast wszyscy obecni na spotkaniu wyborczym serdecznie podziękowali Panu Piotrowi za dotychczasowy wkład pracy!!
Nowym sołtysem została Alicja Olszowa.
Życzymy nowej Pani sołtys powodzenia oraz samych sukcesów!!!!!