W piątek 25.X.2019 r w świetlicy w Jabłonce w ramach projektu "Zielone światło" - podniesienie świadomości proekologicznej ludzi na terenach wiejskich" odbyło się pierwsze z dwóch szkoleń na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych, ochrony środowiska, segregacji odpadów itd. Odwiedziliśmy dwa gospodarstwa, w których korzysta się z paneli słonecznych i fotowoltaiki, gdzie można było dopytać o szczegóły i ekonomie w praktyce. Projekt dofinansował "Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskich"