Zakończyliśmy już realizację projektu "Ja, obywatel" w ramach programu Działa Lokalnie, dofinansowanego prze Polsko-Amerykańska Fundację Wolności oraz Akademię Rozboju Filantropii w Polsce a realizowanego przez Nidzcki Fundusz Lokalny. W ramach projektu uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych i praktycznych szkoleniach zakresu prawa cywilnego : zawierania umów, również w sieci, prawa konsumenta, dziedziczenia , cyberprzestępczości, ochrony rodziny i wielu ciekawych i pożytecznych informacji. Odwiedzaliśmy Centrum Solidarności w Gdańsku, gdzie posłuchaliśmy wykładu o znaczeniu solidarności międzyludzkiej.
Bardzo dziękujemy za bezinteresowną pomoc w organizacji szkoleń Pani Danucie Kamińskiej - Dyr Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, Pani mec. Małgorzacie Kobylińskiej - dotychczasowej Rzecznik Praw Konsumenta oraz Starostom w Nidzicy, Radnemu Andrzejowi Marcjanik (Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem) oraz mec. Maciejowi Sikorskiemu - Radcy Prawnemu w MOPS w Nidzicy.