Mamy to!!! Projekt który zgłosiliśmy do konkursu zyskał uznanie jury, dzięki czemu uzyskaliśmy grant ze środków programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO- Warmia Mazury Lokalnie 5” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Skoro ogłosiliśmy sukces warto abyście wiedzieli czego dotyczył nasz pomysł. Wspólnymi siłami stworzyliśmy grę terenową „Świat Wodnika Omulka” dedykowaną dla turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych ze szkół czy zakładów pracy. Spodziewany napływ turystów z pewnością wygeneruje nowe miejsca pracy oraz da impuls do powstania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw powiązanych z obsługą turystów, jak kwatery noclegowe, punkty gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu wodnego. To znakomita szansa na zwiększenie dochodów miejscowej społeczności, dla której turystyka jest jednym z głównych źródeł utrzymania.