W imieniu ks. Rolanda Zagóry chcielibyśmy z całego serca 
PODZIĘKOWAĆ wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom Kraina Siedmiu Osobliwości, którzy wczoraj poświęcili swój czas i przyszli pomóc przy uporządkowaniu cmentarza w Jabłonce! 
BARDZO BARDZO DZIĘKUJEMY!!!