Chociaż w tym roku nie bardzo widać nasze działania , nie oznacza to, że Stowarzyszenie nic nie robi. Odwołane zostały nasze festyny, szkolenia, warsztaty ale w spokoju pracujemy dalej. Na terenie Jabłonki, Nataci Wielkiej i Małej postawiliśmy tabliczki z numerami budynków. Do tej pory karetka pogotowia, kurier czy inne osoby miały trudności z dotarciem do określonej osoby. Ozdobą naszej „Krainy 7 osobliwości” będą też nowe rośliny ozdobne, ale efekt zobaczymy na wiosnę. Myślę, że będzie ładniej i łatwiej.
Efekty naszej pracy widać po wizerunku małego Wodnika na ternie Wikna, Jabłonki, Nataci Dużej i Nataci Małej. Niewiele byśmy zdziałali gdyby nie sponsorzy.Tabliczki zostały sfinansowane z programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Nidzickiego Funduszu Lokalnego. Za pomoc w realizacji dziękuję Sołectwu Jabłonka oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

Zakończyliśmy już realizację projektu "Ja, obywatel" w ramach programu Działa Lokalnie, dofinansowanego prze Polsko-Amerykańska Fundację Wolności oraz Akademię Rozboju Filantropii w Polsce a realizowanego przez Nidzcki Fundusz Lokalny. W ramach projektu uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych i praktycznych szkoleniach zakresu prawa cywilnego : zawierania umów, również w sieci, prawa konsumenta, dziedziczenia , cyberprzestępczości, ochrony rodziny i wielu ciekawych i pożytecznych informacji. Odwiedzaliśmy Centrum Solidarności w Gdańsku, gdzie posłuchaliśmy wykładu o znaczeniu solidarności międzyludzkiej.
Bardzo dziękujemy za bezinteresowną pomoc w organizacji szkoleń Pani Danucie Kamińskiej - Dyr Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, Pani mec. Małgorzacie Kobylińskiej - dotychczasowej Rzecznik Praw Konsumenta oraz Starostom w Nidzicy, Radnemu Andrzejowi Marcjanik (Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem) oraz mec. Maciejowi Sikorskiemu - Radcy Prawnemu w MOPS w Nidzicy.

W piątek 25.X.2019 r w świetlicy w Jabłonce w ramach projektu "Zielone światło" - podniesienie świadomości proekologicznej ludzi na terenach wiejskich" odbyło się pierwsze z dwóch szkoleń na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych, ochrony środowiska, segregacji odpadów itd. Odwiedziliśmy dwa gospodarstwa, w których korzysta się z paneli słonecznych i fotowoltaiki, gdzie można było dopytać o szczegóły i ekonomie w praktyce. Projekt dofinansował "Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskich"

Od 2019 realizujemy projekt "Ja, obywatel" , z programu "Działaj Lokalnie" dofinansowany przez Polsko-Amerykanska Fundację Wolności oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce a realizowanym przez Nidzicki Fundusz Lokalny. Wczoraj odwiedziliśmy Europejskie Centrum Solidarności, gdzie z ciekawością wysłuchaliśmy wykładu i obejrzeliśmy wystawę pokazująca jak wiele można osiągnąć, jeśli wszyscy solidarnie będziemy dążyć do osiągnięcia ważnych dla nas celów. Po południu odwiedziliśmy Sopot i Stare Miasto w Gdańsku.