Galeria organizowanych przedsięwzięć

Wizyta studyjna - Szkoła w Szkotowie

Przedstawienie teatralne "Miłosne igraszki"

Odświeżamy Krainę 7osobliwości 

Odwiedziny Krainy 7 Osobliwości

Porządkowania zabytkowego cmentarza

Szlak rowerowy

Projekt "Strefa ciszy i aktywnego wypoczynku'

Wycieczka do Malborka

Konkurs kulinarny "Dary lasu i jeziora na talerzu"


Wystawa fotograficzna oraz konkurs na bezkrwawe polowanie pt "Poznaj sąsiada swego i bogactwo jego"

Wystawa "Poznaj sąsiada swego i bogactwo jego", wystawa przybliżała naszych najbliższych sąsiadów, mieszkańców łąk i lasów

Powiatowy Festyn „Sierpniowe granie nad Omulewem” -2010

Wycieczka do Warszawy członków Stowarzyszenia