Równe 15 lat temu
10 kwietnia 2006 roku, nasze Stowarzyszenie oficjalnie uzyskało wpis do rejestru stowarzyszeń!

To dla nas wyjątkowy dzień! Jesteśmy bardzo dumni i dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie i pracę włożoną na rzecz rozwoju naszych pięknych Wsi, a także Sympatykom i Przyjaciołom Stowarzyszenia za każdego rodzaju wsparcie!

Mamy nadzieję, że już niedługo wrócą dawne piękne czasy bez żadnych ograniczeń i izolacji, a my znowu będziemy mogli działać z pełnym powerem "Razem dla Wszystkich", spotykać się w miłym gronie i bawić!!!
"Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie!"

TOWARZYSTWO ROZWOJU OKOLIC OMULEWA "RAZEM DLA WSZYSTKICH"

Wspieramy inicjatywy społeczne w zakresie dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska, edukacji i rozwoju gospodarczego.

Naszym celem jest:

  • Integracja i aktywizacja środowiska wiejskiego.
  • Podniesienie poziomu życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy Nidzica.
  • Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, promocyjnej.
  • Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami statutowymi.
  • Rozszerzenie oferty turystycznej regionu, objętego działalnością stowarzyszenia.
  • Tworzenie płaszczyzny współpracy członków stowarzyszenia z organami administracji publicznej, a także z organizacjami pozarządowymi.
  • Inicjowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury wiejskiej i turystycznej.
  • Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska, edukacji i rozwoju gospodarczego.
  • Rodzinna turystyka aktywna.