Kazimierz Rykowski

Malarstwo, rzeźba, grafika, ceramika, nauka, publicystyka.

„Nauka i sztuka nie robi nic innego, jak odkrywa - każda na swój sposób i swoimi metodami - zasady porządkujące świat. Dlatego w gruncie rzeczy uzupełniają się. Świat w takim podwójnym ujęciu jest bardziej kompletny. (...) Sztuka przetwarza rzeczywistość i pokazuje jej różne oblicza - nauka ją porządkuje i pozwala zrozumieć…”.

Pan Kazimierz Rykowski to prawdziwy artysta z głębi duszy i leśnik z powołania. Całe swoje życie zawodowe związał z Instytutem Badawczym Leśnictwa, gdzie przez wiele lat piastował stanowisko dyrektora ds. naukowych. Posiada tytuł profesora doktora habilitowanego. Jest specjalistą w dziedzinie fitopatologii leśnej i biologicznych metod ochrony lasu przed chorobami grzybowymi. Pan Kazimierz Rykowski jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, artykułów, rozpraw oraz książek. Do dziś proszony jest o zabieranie głosu w istotnych sprawach dotyczących polskich lasów i ekologii. Można go śledzić w licznych wywiadach i publikacjach.

Od 2006 r. Pan Kazimierz Rykowski jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. To autor licznych dzieł malarskich, graficznych i rzeźbiarskich. Twórca portretów, aktów, martwej natury, pejzaży – zwłaszcza najbliższych jego sercu pejzaży leśnych i wizerunków drzew. Jak sam uważa: „(...) to w lesie tkwi piękno inspirujące twórczą stronę ludzkiego umysłu i poruszające pokłady ludzkiej wrażliwości". Pan Kazimierz jest także autorem wielu tablic pamiątkowych i pomników w przestrzeni publicznej, m.in.: pomnika prof. Jana Teodora Hausbrandta w Sękocinie, tablicy upamiętniającej prof. Hjalmara Ugglę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, „Piety Katyńskiej" w Nadleśnictwie Celestynów oraz rzeźby „Anioła Milczenia" na cmentarzu komunalnym w Chorzelach. Jego twórczość porusza, przemawia, jest przesycona metaforyzmem, głębokimi przeżyciami.