W 2019 roku przeprowadziliśmy dwa projekty, które miały na celu zapoznać społeczność lokalną z zakresu z zakresu podstaw prawa z jakim mamy do czynienia w codziennym życiu (projekt "Ja Obywatel") oraz podniesienie świadomości proekologicznej ludzi na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych, ochrony środowiska, segregacji odpadów itd (projekt "Zielone Światło")

Wszystko po to aby nasi mieszkańcy wiedzieli jak postępować w sytuacjach kryzysowych oraz mieli pojęcie jak ważna dla obszarów wiejskich jest ochrona środowiska, w ty wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które zastąpią niebawem stare kopiuchy

Projekt "Ja Obywatel" polega na zorganizowaniu warsztatów z zakresu podstaw prawa z jakim mamy do czynienia w codziennym życiu. Często z powodu nieznajomości prawa popadamy w kłopoty , nie wiemy do czego mamy prawo i jakie mamy obowiązki. Chcemy pokazać że prawo służy obywatelowi a nie przeszkadza. Planujemy zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów 5 bloków tematycznych z zakresu podstawowego prawa, głównie:
1. Co to jest solidarność międzyludzka i jakim celom służy. Dlaczego ważne dla nas mają być sprawy innych.
2. Prawo cywilne - jak sporządzać umowę kupna -sprzedaży, dziedziczenie i jak sporządzić prosty testament, gdzie udać się po pomoc w sprawach spornych. Odpowiedzialność Cywilna wobec osób trzecich.
3. Prawo konsumenta - jakie mamy prawa jako kupujący i sprzedający. Jak złożyć reklamację. Gdzie udać się po pomoc. Prawo pacjenta
4. Ochrona danych i zagrożenia w sieci. Jak chronić dzieci przed szkodliwymi stronami. Jak czytać tzw. fake newsy i nieprawdziwe informacje prasowe.

Prelegentami będą prawnicy, fachowcy w swoich dziedzinach.
Na zakończenie w ramach integracji chcemy wybrać się do Gdańska, kolebki Solidarności. W 3-lecie pierwszych częściowo wolnych pokażemy jak dużo można zrobić kiedy mamy poczucie współdziałania i dążenia do wspólnych celów. Odwiedzimy tam Muzeum Solidarności.

Projekt został zrealizowany.

W ramach projektu "Zielone światło" - podniesienie świadomości proekologicznej ludzi na terenach wiejskich" odbyło się szkolenie na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych, ochrony środowiska, segregacji odpadów itd. Odwiedziliśmy dwa gospodarstwa, w których korzysta się z paneli słonecznych i fotowoltaiki, gdzie można było dopytać o szczegóły i ekonomie w praktyce. Projekt dofinansował "Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskich"