Produktem turystycznym Stowarzyszenia jest wioska tematyczna - Kraina 7osobliwości (projekt z roku 2012)
Kraina 7 osobliwości to wioska tematyczna, w której można m. in.: zwiedzić Szlak Starego Mazura - ścieżkę dawnych zawodów – leśnika, rolnika i rybaka i Eko-skansen narzędzi rolniczych. Można również odbyć spacer ścieżkami Magicznego Lasu wraz z pogadanką z leśniczym i przejściem szlakiem historycznym, którym odbywały się wyprawy po bursztyn, zwiedzaniem poniemieckich bunkrów, rowów przeciwpancernych i stanowisk strzelniczych.

Specjalnością Krainy 7 osobliwości są spływy kajakowe miejscowymi rzekami (Łyna, Omulew, Marózka), które ukazują te najbardziej urokliwe i dziewicze Mazury. Szlak ma łączną długość 122 km. Na całej długości jest kilka miejsc, gdzie spływ można zakończyć lub stanąć na postój.

Są tu również organizowane warsztaty kulinarne i artystyczne.

Obchody 5-lecia Krainy


Więcej informacji na stronie http://www.kraina7osobliwosci.org.pl/