W tym roku, dzięki wsparciu z programu Działaj Lokalnie, Nidzicki Fundusz Lokalny i Starostwo Powiatowe w Nidzicy udało nam się zorganizować wyjątkową wystawę -> „Sztuka nad Omulewem II”!

Wyjątkową, bo urządzona w świetlicy w Jabłonce wystawa prezentowała dzieła aż 15 artystów - mieszkańców i przyjaciół Krainy 7 Osobliwości. Rozmieszczenie na niewielkiej przestrzeni tak obszernej i urozmaiconej twórczości kilkunastu artystów było dla nas prawdziwym wyzwaniem. W przygotowania do wystawy włożyliśmy mnóstwo pracy, ale warto było!

Uroczysty wernisaż wystawy z udziałem przedstawicieli władz i innych gości odbył się w piątek 23 lipca br. Dla wszystkich uczestników wydarzenia przygotowaliśmy poczęstunek naszymi regionalnymi specjalnościami. Podczas wernisażu odbył się również gościnny występ wyjątkowej Grupy Teatralnej "Za młodzi na sen" (Nidzicki Uniwersytet III Wieku). Mogliśmy ją zobaczyć w pełnym humoru spektaklu pt. "BIURO MATRYMONIALNE".

Wernisaż wystawy „Sztuka nad Omulewem II” był dla nas i mieszkańców naszej Kraina Siedmiu Osobliwości wyjątkowym wydarzeniem, bo zorganizowanym po długim i trudnym okresie zastoju spowodowanego pandemią koronawirusa. ? W końcu mogliśmy się wszyscy spotkać w jednym miejscu. Samą wystawę można było oglądać w świetlicy w Jabłonce aż do końca września! 

O artystach naszej krainy można przeczytać na stronie stowarzyszenia -> Razemdlawszystkich.pl w zakładce NASI ARTYŚCI.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ARTYSTOM, którzy wzięli udział w wystawie!!! Bez Was to wydarzenie nie miałoby prawa się odbyć. Życzymy Wam dalszych sukcesów twórczych, niekończących się pokładów kreatywności i wielu wolnych chwil na realizację swoich pasji!

Środki na organizację wystawy „Sztuka nad Omulewem” pochodziły z programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce, Nidzicki Fudusz Lokalny i Starostwo Powiatowe w Nidzicy.
DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE!!!